05:30 Т/с "Здрастуй, мамо!", 3 с

06:30 Т/с "Коли минуле попереду", 6 с

07:15 Т/с "Коли минуле попереду", 7 с

08:00 Т/с "Коли минуле попереду", 8 с

09:00 Х/ф "Кафе на Садовій", 1 і 2 с

10:30 Т/с "Два життя", 3 с

11:15 Т/с "Два життя", 4 с

12:15 Т/с "Червона королева", 3 с

13:00 Т/с "Червона королева", 4 с

14:00 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 25 с

14:45 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 26 с

15:45 Х/ф "Кольє для снігової баби"

17:30 Т/с "Два життя", 5 с

18:15 Т/с "Два життя", 6 с

19:00 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 27 с

19:45 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 28 с

20:30 Т/с "Червона королева", 5 с

21:15 Т/с "Червона королева", 6 с

22:15 Х/ф "Я буду кохати довіку", 1 і 2 с

23:45 Х/ф "Будинок на холодному ключі", 1 і 2 с

01:30 Т/с "Жіночий лікар 3", 11 с

02:15 Т/с "Жіночий лікар 3", 12 с

03:00 Т/с "Жіночий лікар 3", 13 с

03:45 Т/с "Жіночий лікар 3", 14 с

04:45 Т/с "Здрастуй, мамо!", 3 с