05:30 Т/с "Здрастуй, мамо!", 2 с

06:30 Т/с "Коли минуле попереду", 5 с

07:15 Т/с "Коли минуле попереду", 6 с

08:00 Т/с "Коли минуле попереду", 7 с

09:00 Х/ф "Поділися щастям своїм", 3 і 4 с

10:30 Т/с "Два життя", 1 с

11:15 Т/с "Два життя", 2 с

12:15 Т/с "Червона королева", 1 с

13:00 Т/с "Червона королева", 2 с

14:00 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 23 с

14:45 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 24 с

15:45 Х/ф "Будинок на холодному ключі", 3 і 4 с

17:30 Т/с "Два життя", 3 с

18:15 Т/с "Два життя", 4 с

19:00 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 25 с

19:45 Т/с "Черговий лікар", 3 сезон, 26 с

20:30 Т/с "Червона королева", 3 с

21:15 Т/с "Червона королева", 4 с

22:15 Х/ф "Одружити не можна помилувати", 3 і 4 с

23:45 Х/ф "Кафе на Садовій", 3 і 4 с

01:30 Т/с "Жіночий лікар 3", 9 с

02:15 Т/с "Жіночий лікар 3", 10 с

03:00 Т/с "Жіночий лікар 3", 11 с

03:45 Т/с "Жіночий лікар 3", 12 с

04:45 Т/с "Здрастуй, мамо!", 2 с