05:30 Т/с "Лист очікування", 6 с

06:30 Т/с "Легковажна жінка", 7 с

07:15 Т/с "Легковажна жінка", 8 с

08:00 Т/с "Легковажна жінка", 9 с

08:45 Т/с "Легковажна жінка", 10 с

09:30 Т/с "Легковажна жінка", 11 с

10:15 Т/с "Легковажна жінка", 12 с

11:15 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 26 с

12:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 27 с

12:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 28 с

13:30 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 29 с

14:15 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 30 с

15:00 Т/с "Пізнє каяття", 4 с

15:45 Т/с "Пізнє каяття", 5 с

16:30 Т/с "Пізнє каяття", 6 с

17:15 Т/с "Пізнє каяття", 7 с

18:00 Т/с "Пізнє каяття", 8 с

19:00 Х/ф "Кафе на Садовій", 1-4 с

22:15 Т/с "Улюблена вчителька", 5 с

23:00 Т/с "Улюблена вчителька", 6 с

23:45 Т/с "Улюблена вчителька", 7 с

00:30 Т/с "Улюблена вчителька", 8 с

01:30 Т/с "Лист очікування", 7 с

02:15 Т/с "Лист очікування", 8 с

03:00 Т/с "Лист очікування", 9 с

04:00 Т/с "Лист очікування", 10 с

04:45 Т/с "Лист очікування", 11 с