05:30 Т/с "Ангел з Орлі", 14 с

06:30 Т/с "Легковажна жінка", 1 с

07:15 Т/с "Легковажна жінка", 2 с

08:00 Т/с "Легковажна жінка", 3 с

08:45 Т/с "Легковажна жінка", 4 с

09:30 Т/с "Легковажна жінка", 5 с

10:15 Т/с "Легковажна жінка", 6 с

11:15 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 21 с

12:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 22 с

12:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 23 с

13:30 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 24 с

14:15 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 25 с

15:00 Т/с "Пізнє каяття", 1 с

15:45 Т/с "Пізнє каяття", 2 с

16:30 Т/с "Пізнє каяття", 3 с

17:15 Т/с "Пізнє каяття", 4 с

18:00 Т/с "Пізнє каяття", 5 с

19:00 Х/ф "Сторожова застава", 1-4 с

22:15 Т/с "Улюблена вчителька", 1 с

23:00 Т/с "Улюблена вчителька", 2 с

23:45 Т/с "Улюблена вчителька", 3 с

00:30 Т/с "Улюблена вчителька", 4 с

01:30 Т/с "Лист очікування", 1 с

02:15 Т/с "Лист очікування", 2 с

03:00 Т/с "Лист очікування", 3 с

04:00 Т/с "Лист очікування", 4 с

04:45 Т/с "Лист очікування", 5 с