05:30 Т/с "Ангел з Орлі", 11 с

06:30 Т/с "Гречанка", 44 с

07:15 Т/с "Гречанка", 45 с

08:00 Т/с "Гречанка", 46 с

09:00 Х/ф "Будинок на холодному ключі", 1 і 2 с

10:45 Т/с "Пізнє каяття", 3 с

11:30 Т/с "Пізнє каяття", 4 с

12:15 Т/с "Легковажна жінка", 1 с

13:00 Т/с "Легковажна жінка", 2 с

14:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 23 с

14:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 24 с

15:45 Х/ф "Зимовий сон"

17:15 Т/с "Легковажна жінка", 5 с

18:00 Т/с "Легковажна жінка", 6 с

19:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 25 с

19:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 26 с

20:30 Т/с "Пізнє каяття", 5 с

21:15 Т/с "Пізнє каяття", 6 с

22:15 Т/с "Лист очікування", 1 с

23:00 Т/с "Лист очікування", 2 с

23:45 Т/с "Лист очікування", 3 с

00:30 Т/с "Лист очікування", 4 с

01:30 Т/с "Жіночий лікар 2", 25 с

02:15 Т/с "Жіночий лікар 2", 26 с

03:00 Т/с "Жіночий лікар 2", 27 с

03:45 Т/с "Жіночий лікар 2", 28 с

04:45 Т/с "Ангел з Орлі", 11 с