05:30 Т/с "Ангел з Орлі", 10 с

06:30 Т/с "Гречанка", 43 с

07:15 Т/с "Гречанка", 44 с

08:00 Т/с "Гречанка", 45 с

09:00 Т/с "Два життя", 11 с

09:45 Т/с "Два життя", 12 с

10:45 Т/с "Пізнє каяття", 1 с

11:30 Т/с "Пізнє каяття", 2 с

12:15 Т/с "Коли минуле попереду", 11 с

13:00 Т/с "Коли минуле попереду", 12 с

14:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 21 с

14:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 22 с

15:45 Х/ф "Прощаюся востаннє", 1 і 2 с

17:15 Т/с "Легковажна жінка", 3 с

18:00 Т/с "Легковажна жінка", 4 с

19:00 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 23 с

19:45 Т/с "Черговий лікар", 2 сезон, 24 с

20:30 Т/с "Пізнє каяття", 3 с

21:15 Т/с "Пізнє каяття", 4 с

22:15 Т/с "Вікно життя", 23 с

23:00 Т/с "Вікно життя", 24 с

23:45 Т/с "Лист очікування", 1 с

00:30 Т/с "Лист очікування", 2 с

01:30 Т/с "Жіночий лікар 2", 23 с

02:15 Т/с "Жіночий лікар 2", 24 с

03:00 Т/с "Жіночий лікар 2", 25 с

03:45 Т/с "Жіночий лікар 2", 26 с

04:45 Т/с "Ангел з Орлі", 10 с